Montessori darželis - kas tai?

Montessori darželis – tai įstaiga, kurioje vaikai mokosi gyventi tikrąja šio žodžio prasme. Montessori darželis nuo tradicinio skiriasi savo vidaus tvarka. Darželio aplinka ypatinga, o auklėtojas tinkamai pasirengęs. Montessori darželyje pedagogui netenka vesti pamokėlių, jam nereikia reikalauti, bausti, girti ir grasinti. Pedagogas nukreipia vaiką viena ar kita kryptimi. Pagrindinis Montessori pedagogo uždavinys – padėti vaikui savarankiškai pasirinkti veiklą, jos vietą ir trukmę. Taip vaikas skatinamas pradėti mąstyti savarankiškai ir atrasti sprendimus.

Montessori darželyje sudarytos sąlygos vaikui normaliai augti. Čia niekas nerodo nekantrumo, kaip dažnai būna šeimose, ir visi turi vieną tikslą – rūpintis vaiko gerove. Šioje aplinkoje labai svarbus auklėtojos vaidmuo, todėl Montessori auklėtojos yra kūrybiškos, geba suteikti vaikams veikimo laisvę, gerbia ugdytinį, pastebi ir skatina individualius vaiko sugebėjimus. Gera auklėtoja paruošia aplinką, bet nenurodinėja, palieka vaikams laisvę, bet neapleidžia jų.

Atėję į standartinį darželį vaikai yra baikštūs, užsidarę ir išsigandę, o pabuvę Montessori darželyje jie labai greitai pajunta savarankiškumo džiaugsmą. Darželio grupės aplinka yra estetiška, tokia turėtų būti ir namuose. Grupėje vaikui leidžiama imti visus daiktus – dūžtančias stiklines, porcelianines lėkštutes, ką namuose tėvai nuo vaiko slepia ar jam draudžia. Santykius Montessori grupėje reguliuoja tam tikros taisyklės, kurias pedagogai aptaria su vaikais ir kartais – jų tėvais. Ir tai visiškai skiriasi nuo namų, kuri tėvai sukuria taisykles ir liepia jų laikytis, taip atimdami iš vaiko savarankiškumą.

Ugdant vaiką montessoriškai, auklėtoja įtraukia į auklėjamąjį darbą ir tėvus. Ji iš tėvų sužino, koks vaikas yra namuose, ir atskleidžia, bei paaiškina jiems savo ugdymo tikslus. Ji taip pat padeda tėvams išmokti stebėti ir suprasti savo vaiką. Montessori darželio pirmoji užduotis – parengti tėvus auklėjamajam darbui šeimoje, laikantis vientisumo principo. Auklėtoja turi būtinai perskaityti tėvų atsiųstą informaciją apie vaiką, kad suvoktų, kokį jį mato tėvai, bei veda užrašus apie vaikus ir jų darbą, pažymėdama ypatingesnius įvykius. Montessori auklėtoja ne tik dirba su vaikais, bet ir padeda tėvams įveikti auklėjimo sunkumus.

Teirautis dėl ugdymo